Hlavní menu


Nabídka


Rychlý kontakt

Adresa:
ALBA one s.r.o.
Janského 553/9b,
735 06 Karviná - Nové Město


Mobil: +420 603 770 004


E-mail: satelity@albacz.cz

více...

Nákupní košík

Nákupní košík obsah košíku

V košíku máte: 0
za celkem: 0 Kč


PřihlášeníRegistrace Zapomenuté heslo

Přihlášení pro velkooobchody a stálé zákazníky


Akční zboží

Satelitní technika pro každého uživatele. ALBAcz.cz » Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Kupující, který odešle objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu potvrzuje, že přijímá Obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi prodávajícím tj. ALBA one s.r.o. a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami. Tyto podmínky jsou závazné pro obě smluvní strany. Podmínky blíže upřesňují a vymezují práva a povinnosti prodávajícího ALBA one s.r.o. a jeho zákazníků-kupujících.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě-objednávce. Parametry, hmotnost, rozměry a ostatní údaje o produktech uvedených na webových stránkách , jsou údaji nezávaznými, které čerpají z údajů poskytnutých výrobcem. Prodávající se zavazuje, že bude prodávat svým zákazníkům jenom zboží, které je v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi pro daný druh zboží. Zboží vyhovuje všem normám, která jsou platné na území České republiky a obsahuje český návod k obsluze, záruční list a seznam záručních a pozáručních servisů.

Místo plnění

Místo plnění je sklad prodávajícího. Tady se zboží předává dopravní společnosti, která zajistí rychlou a bezpečnou dodávku zboží k zákazníkovi a zároveň slouží jako místo pro osobní odběr zboží kupujícím.

Objednávka a uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky prostřednictvím internetu je vyplnění veškerých předepsaných údajů, které jsou uvedeny na objednávkovém formuláři. Objenávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva potom vzniká dodáním zboží kupujícímu. K uzavření smlouvy je zapotřebí formální potvrzení objednávky prodávajícím. V určitých případech například u dražších výrobků si prodávající vyhrazuje právo na vznik smlouvy potvrzení objednávky a finanční zálohu od kupujícího. V případě, že si kupující přeje osobní odběr zboží přímo ze skladu prodávajícího, tak kupní smlouva vzniká v provozovně prodávajícího a internetová objednávka slouží jenom k informativním účelům. Prodávající je vždy oprávněn k ověření platnosti objednávky od kupujícího a to vhodným způsobem(telefonicky, písemně). V případě, že kupující odmítne potvrdit objednávku zboží tak se objednávka považuje za neplatnou. Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky, pokud došlo k nesprávnému ocenění zboží.

Platba zboží

Ceny uvedené v internetovém obchodu , jsou platné v okamžiku objednání, nebo do vyprodání zásob. Prodávající si vyhrazuje právo úpravy chybných cen v případě výrazných změn u ceny od výrobce nebo dodavatelské firmy. Kupní cena je považována za uhrazenou v tom případě, když je připsána celá částka na účet prodávajícího, v provozovně prodávajícího nebo dopravní službě. Prodávající poté vystaví fakturu kupujícímu. Tato faktura slouží jako dodací list a daňový doklad. Kupující může převzít zboží až po jeho úplném zaplacení ( s výjimkou splátkového prodeje). K ceně zboží se přičítá cena dopravy na místo určené kupujícím. Pokud kupující uhradí zboží předem a prodávající není schopný toto zboží zajistit, vrací prodávající uhrazenou částku kupujícímu a to bankovním převodem, složenkou nebo dle dohody.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Dodací lhůta

Dnem doručení objednávky prodávajícímu vzniká lhůta pro dodání zboží. Objednávka musí obsahovat všechny povinné údaje, které jsou viditelně označeny v objednávkovém formuláři. V případě, že má prodávající zboží skladem, tak ho připraví k expedici a následující pracovní den ho předá dopravci. Pokud zboží není momentálně skladem, prodávající o tom informuje kupujícího a termín dodání se stanoví po vzájemné dohodě.

Přepravné a podmínky dodání zboží

Způsob dodání zboží si kupující zvolí dle svých požadavků. Prodávající nabízí možnost osobního odběru přímo ze skladu prodávajícího, kde se platí manipulační poplatek jehož aktuální výši zákazník uvidí před potvrzením objednavky. Druhou možností je dodání zboží na místo určené kupujícím v celé České republice pomocí dopravní služby, která je zpoplatněna podle ceníku dopravní služby. Způsob úhrady zboží si kupující také vybere sám. Možnosti platby jsou následující:

1. - při osobním odběru zboží ( po dohodě s prodejcem, telefonicky, Emailem.), ze skladu prodávajícího

2. - úhrada zboží řidiči přepravní služby při předání zboží:
Dopravné + doběrečné General parcel 140.-kč včetně DPH
Dopravné + doběrečné PPL 140.-kč včetně DPH 

3. U nestandartních zásilek, bude dopravné a doběrečné kalukováno individuálně. Cenu obvyklé přepravy zákazník vidí, před potvrzením objednávky. Prodejce si vyhrazuje právo změnit dopravce v závislosti na rozměrech a váze objednávaného zboží. U zásilek, které obsahují satelitní parabolu, může být účtováno balné 60 Kč s DPH, za speciální obalový materiál. Použitý obalový materiál je nevratný.

Přepravce přebírá zboží od prodávajícího a následující pracovní den doručí zásilku kupujícímu na místo předem dohodnuté. Kupující zkontroluje neporušenost zásilky a potvrdí dopravci převzetí zboží. V případě nějakých závad nebo nesrovnalostí kupující toto oznámí přímo dopravci a zboží nepřevezme. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že převzal zásilku bez závad a na pozdější reklamaci porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura je přiložena a slouží jako daňový doklad.

Reklamace poškozené zásilky

Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. V případě převzetí takovéto zásilky je posádka vozidla povinna uvést do přepravního listu, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem. Při převzetí nekontrolujte obsah zásilky a nevyžadujte si účast posádky vozidla. Pokud příjemce zásilky zjistí skrytou vadu, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si sepsání Zápisu o škodě.

Zasílatel po telefonické domluvě vyšle svého regionálního zástupce na ohledání zásilky a sepsání zápisu o škodě. Z těchto důvodů nesmí příjemce se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky ve které mu byla zásilka doručena. Na základě zaslané kopie zápisu o škodě ( e-mailem, poštou), Vám zašleme novou zásilku.

Záruční doba

1. Záruku na prodávané zboží poskytuje prodávající dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li na uvedeno jinak, je záruční doba na veškeré zboží poskytována v délce 24 měsíců. Záruka na zboží začíná v okamžiku vystavení faktury prodávajícím. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným zacházením v rozporu s návodem k použití, mechanickým poškozením, přepětím v rozvodné nebo telefonní síti, úderem blesku, opotřebením, živelnými pohromami, vodou ,ohněm. Záruka se též nevztahuje na výrobky s odstraněnou nebo poškozenou pečetí od výrobce. Prodávající si vyhrazuje nepřistoupit na záruční opravu v případě, že dojde ze strany kupujícího k manipulaci se záručním listem-škrtání, přepisování údajů. Místem uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího na adrese ALBA one s.r.o., Janského 553/9b, 735 06 Karviná-Nové Město, tel:596 317 754, 603 770 004. Osobní návštěvu je nutné dohodnou předem telefonicky nebo na velkoobchod@albacz.cz. Pokud chce zákazník odstranit závadu v nejkratším možném termínu, může se obrátit přímo na nejbližší autorizovaný servis uvedený v manuálu nebo záručním listě od výrobku. V tomto případě však zaniká právo kupujícího žádat uhrazení částky za dopravu reklamovaného zboží prodejcem a to i případě oprávněné reklamace.

2. Dopravu na místo uplatnění reklamace přímo do autorizovaného servisního střediska hradí sám zákazník a to i v případě oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace přímo u prodejce na adrese: ALBA one s.r.o., Janského 553/9b, 735 06 Karviná-Nové Město, dopraví prodejce opravené zboží k zákazníkovi zdarma.

3. Reklamované zboží je nutno předat k reklamaci nejlépe v originálním balení a s veškerým příslušenstvím(dálkový ovladač, kabely, instalační CD a podobně) a přiložit kopii dokladu o nákupu, záruční list a podrobný popis reklamované závady. Kupující na sebe uvede také adresu a telefonický kontakt, případně email.

4. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, která je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek, výměnou za podobný funkčně shodný výrobek, který disponuje srovnatelnými parametry. O způsoby vyřešení reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

Vrácení zboží

Spotřebitel má právo podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu včetně veškerého příslušenství a dokumentace poslat zpět dodavateli v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).

V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).

Před odesláním na naší adresu prosíme o zaslání (emailem či faxem) formálního odstoupení od kupní smlouvy. Prosíme také o uvedení případného důvodu (není zákonem vyžadováno a ani není námi jeho uvedení podmiňováno pro vrácení prostředků za cenu zboží) - pomůžete však nám tak zkvalitnit naše služby. Děkujeme. Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží v plné kupní ceně zaplacené za zboží včetně poštovného (pokud bylo při prodeji účtováno) na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti na pobočce, či jinak na základě vzájemné dohody a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli. Bezdůvodné vrácení zboží není možné při osobním odběru a zaplacení na některé z našich poboček.

Spotřebitel nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 od kupní smlouvy:

1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

4.  na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs

Registrace uživatele

Registrací dává uživatel provozovateli souhlas se zasíláním e-mailů do e-mailové schránky, kterou uvedl při registraci. Původcem těchto e-mailů je provozovatel serveru a tyto nejsou považovány za spam ze strany provozovatele. E-maily mohou mít informační, popřípadě reklamní charakter. Uživatel může oznámit nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů kontaktováním provozovatele, nebo přímo pomocí linku v obdrženém e-mailu.

Ochrana osobních údajů

V tomto dokumentu jsou popsána všechna pravidla zacházení s Vašimi osobními údaji a dojde-li do budoucna k jakékoliv jejich změně, tak budete včas informování prostřednictvím našich internetových stránek , kde budou tyto informace zveřejněny.

Společnost ALBA one s.r.o., Janského 553/9b, 735 06 Karviná-Nové Město a jí provozované internetové obchody respektují soukromí zákazníků. K maximálnímu zkvalitnění našich služeb je však potřeba pracovat s osobními údaji našich zákazníků. Tyto osobní data jsou přísně chráněna proti zneužití.

Při nákupu v našem internetovém obchodě , je možná registrace zákazníka, kde musí jako fyzická nebo právnická osoba uvést jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, adresu elektronické pošty a platné telefonní číslo. Tyto údaje používáme ke komunikaci s Vámi, k Vaší identifikaci jako kupujícího, při realizaci a zúčtovávání Vaši platby a jsou nutné pro to, aby mohlo být zboží řádně dopraveno ke kupujícímu.

V případě právnické osoby je nutné ještě uvést název firmy, IČO, DIČ, telefon, fax a bankovní údaje. Tyto údaje nám umožňují provádět nezbytné účetní operace, včetně vystavování daňových dokladů a umožňují nám identifikaci platby převodem z účtu na účet. Pokud je shora uvedená adresa odlišná od adresy dodání, je nutné tuto jinou adresu také uvést. Zásilková firma se kterou spolupracujeme, dodá Vámi objednané zboží na Vámi určenou adresu místa ve sjednaný den.

Samozřejmě, pokud si to budete výslovně přát, tak bezprostředně po realizaci nákupu budou na Vaše přání smazána Vaše osobní data a údaje z naší databáze. Údaje, jako třeba číslo platební karty nebo číslo účtu, které zadáváte při placení, v žádném případě neshromažďujeme a operujeme s nimi jen ve chvíli konkrétní finanční transakce či operace.

Při nakupování v naši internetové prodejně jsou shromažďovány Vaše objednávky. To je nutné například k zajištění dodávek zboží a při reklamacích. Tyto údaje jsou opět ukládány a přísně a bezpečně střeženy v naší databázi.

Používáním a nakupováním prostřednictvím , souhlasíte se shromažďováním a používáním Vašich údajů a údajů o Vašich nákupech. Pravidla týkající se zacházení s těmito informacemi jsou popsána výše v tomto dokumentu. Vaše osobní data jsou důvěrná a jako třetí osobě jsou poskytována jen obchodním partnerům jako jsou například banky nebo společnosti vydávající platební karty a to jen v rámci konkrétní platby či jiné finanční operace. Třetím osobám nebo veřejnosti je poskytována pouze souhrnná statistická informace o zákaznicích, návštěvnosti, frekventovanosti nákupů, obratu a podobně. Tato statistika však ale neobsahuje žádnou informaci, která by vedla k identifikaci některého ze zákazníků.

Pokud zákazník zvolí úhradu ceny objednaného zboží či služby spotřebitelským úvěrem, zákazník souhlasí s tím, že osobní údaje poskytnuté společnosti ALBA one s.r.o., Janského 553/9b, 735 06 Karviná-Nové Město , za účelem uzavření kupní smlouvy mohou být zpracovávány také společností Home Credit a.s., Moravské nám. č. 249/8, 602 00 Brno, pro účely vyplnění formuláře žádosti o úvěr, případně dalších souvisejících dokumentů na www stránkách společnosti Home Credit a.s. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 zákona 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.


Akce: Otevřít verzi pro tisk


Soubory: